Elektrisk ladning af coulombs

Opgaven med elektrostatisk jordforbindelse er at reducere risikoen for en eksplosion af brandfarlige stoffer i slutningen af den elektrostatiske gnist. Det anvendes oftest i transport og forarbejdning af brandfarlige gasser, pulvere og væsker.

Elektrostatisk jordforbindelse, der indeholder en ny formular. De enkleste og lidt komplicerede modeller er givet fra jordforbindelsen og fra kablet. Den mere robuste og teknologisk avancerede er udstyret med beskyttelsestilstanden for jordforbindelsen, hvilket gør det muligt at dispensere eller transportere produktet, når jordingen er korrekt forbundet.

Elektrostatiske jordforbindelser serveres oftest ved lastning eller losning af jernbane- og tankskibe, tanke, tønder, såkaldte big-bags eller elementer af procesinstallationer.

Succesen med at fylde eller tømme tanke med nyt indhold (f.eks. Tanke med pulvere, granulater, væsker kan skabe farlige elektrostatiske ladninger. Kilden til deres dannelse vil sandsynligvis være mere at blande, pumpe eller sprøjte brændbare stoffer. Elektriske ladninger skabes ved kontakt eller adskillelse af individuelle partikler. Mængden af elektrisk ladning afhænger af de elektrostatiske egenskaber af overfladerne, som er i kontakt med hinanden. Ved afslutningen af tæt og hurtig kontakt med jorden eller opladet objekt kan der opstå en kort strømpuls, som vil være offentlig i gnistens essens.Manglende pleje af gnistudladning kan antænde gas- og luftblandingen, hvilket betyder en eksplosion eller en farlig eksplosion. Elektrostatisk jordforbindelse eliminerer faren for eksplosion på grund af kontrolleret udladning af elektrostatiske ladninger.